ActiveX

(ang. ACTIVE eXchange – aktywna wymiana) – ogólny termin określający technologie firmy Microsoft rozszerzające możliwości języka HTML i umożliwiające projektantom tworzenie interakcyjnej zawartości dla sieci Web. Jest to zestaw niezależnych od języka, uniwersalnych technologii, dzięki którym składniki oprogramowania napisane w różnych językach mogą pracować razem w środowiskach sieciowych i umożliwiają współużytkowanie informacji przez różne aplikacje oraz dają dostęp do funkcji systemowych. Głównymi elementami technologii ActiveX są: COM (ang. Component Object Model) i DCOM (ang. Distributed Component Object Model). Technologie te są licencjonowane przez organizację normalizacyjną The Open Group i są implementowane na wielu platformach.
Więcej szczegółów: www.activex.org, www.microsoft.com/activex/.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: activex definicja