Czcionka logiczna

– atrybut czcionki, zmieniający jej wygląd w przeglądarce WWW, związany z jej zastosowaniem, np. kod, zmienna, cytat, akronim. Do poszczególnych atrybutów są zwyczajowo przypisane style fizyczne, które są generowane w przeglądarce. Niektóre przeglądarki pozwalają użytkownikowi samodzielnie zmienić atrybuty fizyczne przypisane poszczególnym czcionkom logicznym.