DDC

(ang. Display Data Channel) – opracowany przez VESA standard szeregowego interfejsu służącego do komunikacji pomiędzy monitorem a systemem komputerowym. Za jego pomocą komputer może np. odczytać charakterystykę monitora lub zdalnie ustawiać parametry jego pracy. Sygnały DDC są przesyłane przez, do tej pory niewykorzystywane, linie 15-stykowego złącza VGA.