DIR

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do wyświetlania listy plików i podkatalogów w katalogu. Składnia polecenia wygląda tak:

DIR [dysk:][ścieżka][nazwa_pliku] [/A[[:]atrybuty]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N] [/O[[:]sortowanie]] [/P] [/Q] [/S] [/T[[:]pole_czasowe]] [/W] [/X] [/4]
[dysk:][ścieżka][nazwa_pliku] – określa dysk, katalog lub pliki do wyświetlenia.
/A – wyświetla pliki z określonymi atrybutami. Dostępne atrybuty:
D – katalogi
R – pliki tylko-do-odczytu
H – pliki ukryte
A – pliki gotowe do archiwizacji
S – pliki systemowe
-” – prefiks oznaczajĄcy „nie”
/B – używa prostego formatu (bez nagłówka lub podsumowania).
/C – wyświetla w rozmiarach plików separator tysięcy. Jest to ustawienie domyślne. Aby nie wyświetlać separatora, uźyj /-C.
/D – podobne do /W, ale pliki są sortowane kolumnami.
/L – używa małych liter.
/N – nowy format długiej listy, w którym nazwy plików umieszczone są z prawej strony.
/O – wyświetla listę plików w określonym porządku. Sortowanie:
N – wg nazw (alfabetycznie)
S – wg rozmiarów (od najmniejszych)
E – wg rozszerzeń (alfabetycznie)
D – wg dat i godzin (od najstarszych)
G – katalogi na początku
-” – odwrócenie kolejności
/P – wstrzymuje wyświetlanie po zapełnieniu ekranu.
/Q – wyświetla informacje o właścicielach plików.
/S – wyświetla pliki w określonym katalogu i wszystkich podkatalogach.
/T – określa, które pole czasowe jest wyświetlane lub używane do sortowania. Pole czasowe:
C – data utworzenia
A – data ostatniego dostępu
W – data ostatniego zapisu
/W – stosuje format szerokiej listy.
/X – wyświetla krótkie nazwy wygenerowane dla plików o nazwie innej postaci niż 8.3. Format ten wygląda tak, jak format /N, przy czym krótka nazwa jest wstawiona przed długą nazwą. Jeśli nie ma krótkiej nazwy, zamiast niej wyświetlane są spacje.
/4 – wyświetla rok przy użyciu czterech cyfr.

Powyższe opcje można umieścić w zmiennej środowiskowej DIRCMD. Domyślne ustawienia opcji można zmienić, dodając do nich prefiks „-” (minus), na przykład /-W.

Uwaga!UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: slownik prefiks lista

Post navigation