Rys. 1 – Szum wentylatora widoczny na analizatorze widma

Rys. 1 - Szum wentylatora widoczny na analizatorze widma