Rys. 4 – Windows XP – brak pamięci podczas uruchamiania

Rys. 4 - Windows XP - brak pamięci podczas uruchamiania