Rys. 5 – Windows XP – brak pamięci podczas uruchamiania

Rys. 5 - Windows XP - brak pamięci podczas uruchamiania