DLL

(ang. Dynamic Link Library) – rozszerzenie plików zawierających biblioteki dołączone do programów. Pliki DLL są częścią składową programów pracujących pod Windows i są ładowane do pamięci dopiero kiedy są potrzebne. Pliki te zawierają kod wybranych funkcji programów. Windows również korzysta z plików DLL – są one w katalogu WINDOWS\SYSTEM

Post navigation