Dokument źródłowy lub źródło dokumentu

(ang. Source document) – oryginalna postać dokumentu internetowego, zapisana w kodach języka HTML. Zaawansowane przeglądarki pozwalają obejrzeć postać źródłową oglądanego dokumentu, co pozwala użytkownikowi zorientować się w konstrukcji wybranych elementów, jeśli z jakichś powodów interesuje go sposób przedstawienia danych.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: so to jest dokument źródłowy