ADSAF

(ang. Automatic Data System within the Army in the Field) – skrótowa nazwa amerykańskiego systemu informatycznego armii polowej. ADSAF wykorzystywany jest do realizacji operacyjnego dowodzenia, czynności informacyjnych, kierowania ogniem artylerii i pociskami rakietowymi klasy „ziemia-ziemia” oraz materiałowo-technicznego zabezpieczenia działań bojowych łącznie z problemami administracyjnymi i kadrowymi.

Post navigation