DTMF

(ang. Dual-Tone-Multi-Frequency) – sposób wybierania numeru telefonicznego tonowo. Wszystkie cyfry oraz kilka symboli dodatkowych kodowanych jest za pomocą par dźwięków o ściśle określonych częstotliwościach. Ten stosowany powszechnie na świecie sposób ma wiele zalet, m.in. umożliwia stosowanie automatycznych central wewnętrznych, sterowanie oferowanymi przez operatora sieci telekomunikacyjnej usługami dodatkowymi, zdalną kontrolę nad automatycznymi sekretarkami itp.

Post navigation