eduROM

– seria programów interaktywnych, pełniących rolę elektronicznych podręczników szkolnych. Seria eduROM-ów została opracowana przez wydawnictwo Young Digital Poland, jako część projektu i-szkoła.

W skład zestawu eduROM-ów wchodzą:

eduROM Język polski strefa G

– przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych. Składa się z 3 części, każda przeznaczona dla danej klasy gimnazjum. Zawiera treści dotyczące nie tylko literatury, gramatyki i ortografii, ale również współczesnych mediów – prasy, radia, telewizji, Internetu. Porusza także zagadnienia z zakresu filmoznawstwa, teatrologii i reklamy.
Charakterystycznymi programami na płycie są:

 • Słowniczek – zawierający kilkaset haseł z dziedziny filmu, teatru, literatury, reklamy, telewizji, fotografii itp.,
 • Biogramy – krótkie, niekonwencjonalne życiorysy osób związanych z literaturą, filmem czy teatrem.

eduROM Matematyka strefa G

– przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych. Składa się z 3 części, każda przeznaczona dla danej klasy gimnazjum. Tradycyjnym wykładom towarzyszą multimedialne prezentacje, które sprawiają, że abstrakcyjne zadania umieszczone są w realistycznym kontekście znacznie ułatwiającym zrozumienie matematyki. EduROM Matematyka ukazuje użyteczność matematyki w codziennym życiu, rozwija wyobraźnię i abstrakcyjne myślenie. Liczne moduły ćwiczeń pomagają zrozumieć zasady stosowane w zadaniach, a dodatkowa opcja – Kalkulator jest zawsze pod ręką w trakcie rozwiązywania zadań.

  Charakterystyczne programy narzędziowe na płycie to:
 • Kalkulator – umożliwia wykonywanie takich działań matematycznych jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie i obliczanie procentów;
 • Biogramy – przedstawia sylwetki słynnych matematyków, zwracając uwagę na fakty z życia naukowców pomijane w encyklopedycznych opisach;
 • Konstrukcje – umożliwia wykonywanie konstrukcji geometrycznych;
 • Wzory – podaje wzory na pola i obwody figur.

eduROM Fizyka strefa G
– przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych. Składa się z 3 części, każda przeznaczona dla danej klasy gimnazjum. Tradycyjnym wykładom towarzyszą multimedialne prezentacje przedstawiające doświadczenia fizyczne niemożliwe do wykonania w klasie. Program zapoznaje ucznia z fundamentalnymi zasadami i prawami przyrody. Liczne filmy – zarówno wideo, jak i 3D pozwalają lepiej zrozumieć otaczający świat i obserwowane zjawiska.
Charakterystyczne programy narzędziowe na płycie to:

 • Wzory – kilkadziesiąt wzorów fizycznych ułatwiających rozwiązywanie skomplikowanych zadań;
 • Tablice – tabelaryczne zestawienie niezbędnych wiadomości z fizyki;
 • Biogramy – ilustrowane biografie słynnych fizyków.

eduROM Chemia strefa G
– przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych. Składa się z 3 części, każda przeznaczona dla danej klasy gimnazjum. Zawiera nie tylko materiał dydaktyczny wymagany na lekcjach chemii, ale wzbogacony jest również o liczne doświadczenia chemiczne, trójwymiarowe animacje i filmy.
Charakterystyczne programy narzędziowe na płycie to:

 • Układ okresowy pierwiastków – dostarcza niezbędnej wiedzy o pierwiastkach, ich właściwościach, budowie i reaktywności;
 • Modele chemiczne – prezentuje trójwymiarowe modele cząsteczek, atomów, związków oraz reakcji chemicznych;
 • Wiadomości o substancjach – informuje o substancjach znanych z codziennego życia lub pracowni laboratoryjnej, podając ich zastosowanie oraz właściwości fizyczne i chemiczne;
 • Przeglądarka zdjęć i ilustracji – pozwala na dokładne obejrzenie zdjęć, dzięki możliwości ich maksymalnego powiększenia;
 • Zasłużeni dla chemii – przedstawia sylwetki słynnych chemików, zwracając uwagę na fakty z życia naukowców pomijane w encyklopedycznych opisach;
 • Dla zainteresowanych – ciekawe informacje nie tylko z zakresu chemii;
 • Przypomnij sobie – zestawienie wiadomości, które uczeń już posiada;
 • Słowniczek – zawiera kilkaset terminów z zakresu chemii.

eduROM Biologia strefa G
– przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych. Składa się z 3 części, każda przeznaczona dla danej klasy gimnazjum. Bogato ilustrowany, zawierający filmy wideo i animacje 3D program, wzbogacony jest o sylwetki osób zasłużonych dla biologii. Tradycyjnym wykładom towarzyszą multimedialne prezentacje przedstawiające funkcjonowanie organizmów żywych oraz takie procesy biologiczne, których nie można zaobserwować gołym okiem. Daje to unikalną możliwość samodzielnej oraz dogłębnej obserwacji świata żywego – roślin, zwierząt i człowieka.
Charakterystyczne programy narzędziowe na płycie to:

 • Galeria gatunków – systematyczny podział organizmów żywych wraz z przejrzystym opisem i wspaniałymi ilustracjami;
 • Słowniczek – kilkaset terminów biologicznych objaśnionych w przystępny sposób;
 • Przeglądarka zdjęć i ilustracji – możliwość maksymalnego powiększenia tysięcy zdjęć i ilustracji;
 • Dla ciekawskich – dodatkowe informacje poszerzające wiedzę ucznia i znacznie wykraczające poza minimum programowe;
 • Zasłużeni dla biologii – ilustrowane biografie słynnych biologów.

eduROM Geografia strefa G
– przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych. Składa się z 3 części, każda przeznaczona dla danej klasy gimnazjum. Daje wszechstronną wiedzę o środowisku geograficznym, społecznym oraz gospodarczym. Liczne animacje astronomiczne, geologiczne i hydrologiczne nie tylko ułatwiają zrozumienie przedmiotu, ale także sprawiają, że nauka geografii staje się pasjonującym przeżyciem. Tradycyjnym wykładom towarzyszą multimedialne prezentacje służące wyjaśnieniu podstawowych zjawisk przyrodniczych. Kilkaset map oraz niezbędne tablice geograficzne stanowią o wartości programu. Charakterystyczne programy narzędziowe na płycie to:

 • Mapy – kilkaset map, zaopatrzonych w indeks, legendę oraz opcję umożliwiającą maksymalne powiększenie każdego fragmentu; Tablice geograficzne – zestaw niezbędnych tablic geograficznych;
 • Słowniczek – kilkaset terminów geograficznych;
 • Biogramy – ilustrowane biografie postaci związanych z geografią;
 • Przeglądarka zdjęć i ilustracji – możliwość obejrzenia setek ilustracji i zdjęcia w maksymalnym powiększeniu;
 • Wiem więcej – informacje pogłębiające wiedzę z danego zakresu.

eduROM Historia strefa G

– przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych. Składa się z 3 części, każda przeznaczona dla danej klasy gimnazjum. Materiał dydaktyczny zaprezentowany w programie zawiera dzieje całego świata od prehistorii aż po czasy współczesne, przedstawiając je w porządku chronologicznym, jak i w aspekcie geograficznym, umożliwiając tym samym poznanie przeszłości konkretnych miejsc, krain i kontynentów. Takie elementy programu, jak: liczne mapy, biografie znanych osób oraz oś czasu niewątpliwie wpływają na walory edukacyjne programu. Bogata kolekcja unikalnych ilustracji, atrakcyjne filmy oraz animacje stanowią alternatywę dla tradycyjnych podręczników historii.
Charakterystyczne programy narzędziowe na płycie to:

 • Teksty źródłowe – zbiór kilkuset tekstów umożliwiających analizowanie i interpretowanie źródeł historycznych oraz pozwalających na dogłębne zrozumienie tematu;
 • Mapy – kilkaset aktywnych map, zaopatrzonych w indeks i legendy, a także w specjalistyczne narzędzie umożliwiające maksymalne zbliżenie każdego fragmentu mapy;
 • Ważne daty – tabelaryczne zestawienie najważniejszych dat historycznych;
 • Słowniczek – kilka tysięcy terminów z zakresu historii;
 • Biogramy – kilkaset ilustrowanych biografii postaci historycznych;
 • Przeglądarka zdjęć i ilustracji – możliwość maksymalnego powiększenia setek zdjęć i ilustracji.
 • Słownik pojęć – kilkaset haseł z dziedziny filmu, prasy, literatury itp.;
 • Biogramy – ilustrowane biografie osób związanych z literaturą, filmem czy teatrem;
 • Przeglądarka zdjęć i ilustracji – możliwość obejrzenia każdej ilustracji i każdego zdjęcia w maksymalnym powiększeniu;
 • Leksykon – zbiór wyrazów, które mogą sprawiać trudności uczniowi szkoły podstawowej.

eduROM Język polski strefa P
– przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Składa się z 3 części, odpowiednio dla 4, 5 i 6 klasy szkoły podstawowej. Obejmuje cały materiał z języka polskiego obowiązujący w szkole podstawowej. EduROM Język polski zawiera nie tylko ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne, ale także fragmenty filmów, przedstawień teatralnych i lektur szkolnych. Treści zaprezentowane w programie obejmują nie tylko literaturę, ale również najważniejsze media dzisiejszej rzeczywistości: telewizję, radio, reklamę, komputer. Takie rozwiązanie przygotowuje do krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz kształtuje umiejętność poprawnego korzystania ze środków masowego przekazu.
Charakterystyczne programy narzędziowe na płycie to:

 • Teksty źródłowe – zbiór kilkuset tekstów umożliwiających analizowanie i interpretowanie źródeł historycznych oraz pozwalających na dogłębne zrozumienie tematu;
 • Mapy – kilkaset aktywnych map, zaopatrzonych w indeks i legendy, a także w specjalistyczne narzędzie umożliwiające maksymalne zbliżenie każdego fragmentu mapy;
 • Ważne daty – tabelaryczne zestawienie najważniejszych dat historycznych;
 • Słowniczek – kilka tysięcy terminów z zakresu historii;
 • Biogramy – kilkaset ilustrowanych biografii postaci historycznych;
 • Przeglądarka zdjęć i ilustracji – możliwość maksymalnego powiększenia setek zdjęć i ilustracji.

eduROM Matematyka strefa P
– przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Składa się z 3 części, odpowiednio dla 4, 5 i 6 klasy szkoły podstawowej. Zawiera blisko 150 lekcji na ponad 500 ekranach wraz z filmami wideo, animacjami 3D i licznymi ilustracjami, które sprawiają, że abstrakcyjne matematyczne zadania umieszczone są w realistycznym kontekście. EduROM Matematyka ukazuje użyteczność matematyki w codziennym życiu, rozwija wyobraźnię i abstrakcyjne myślenie oraz uczy twórczego podejścia do rozwiązywanych problemów.
Charakterystyczne programy narzędziowe na płycie:

 • Konstrukcje – umożliwia wykonywanie konstrukcji geometrycznych takich jak np.: proste prostopadłe czy proste równoległe.

eduROM Historia i społeczeństwo strefa P
– przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Składa się z 3 części, odpowiednio dla 4, 5 i 6 klasy szkoły podstawowej. Porusza zagadnienia społeczne i historyczne od prehistorii do XX w., przedstawiając je zarówno w porządku chronologicznym, jak i w aspekcie geograficznym. Program zawiera m.in.: zbiór tekstów źródłowych, kilkaset animowanych map oraz Słowniczek. Tradycyjnym wykładom towarzyszą multimedialne prezentacje, których zadaniem jest zilustrowanie i przybliżenie najważniejszych faktów historycznych i społecznych.
Charakterystyczne programy narzędziowe na płycie to:

 • Teksty źródłowe – zbiór tekstów umożliwiających analizowanie i interpretowanie źródeł historycznych;
 • Mapy – kilkaset aktywnych map zaopatrzonych w indeks, legendę oraz specjalistyczne narzędzie umożliwiające maksymalne zbliżenie każdego fragmentu mapy;
 • Ważne daty – tabelaryczne zestawienie najważniejszych historycznych dat;
 • Słowniczek – niemal 1000 terminów z zakresu historii, objaśnionych w przystępny sposób;
 • Biogramy – zbiór kilkuset ilustrowanych biografii postaci historycznych;
 • Kronika rodzinna – możliwość zapisywania najważniejszych wydarzeń w życiu rodziny;
 • Pamiętnik – indywidualny pamiętnik zamykany na hasło;
 • Przeglądarka zdjęć i ilustracji – możliwość dokładnego obejrzenia tysięcy ilustracji w maksymalnym powiększeniu.

eduROM Przyroda strefa P
– przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Składa się z 3 części, odpowiednio dla 4, 5 i 6 klasy szkoły podstawowej. Tradycyjnym wykładom towarzyszą multimedialne prezentacje, które wyjaśniają podstawowe zjawiska przyrodnicze. Przedstawiając rozmaite doświadczenia, zbliżają proces uczenia się do procesu badawczego. W ten sposób program rozwija zdolności i rozbudza zainteresowania przyrodnicze.
Charakterystyczne programy narzędziowe na płycie to:

 • Galeria gatunków – systematyczny podział organizmów żywych wraz z opisem i ilustracjami;
 • Słowniczek – kilkaset terminów z zakresu przyrody wraz z ilustracjami;
 • Mapy – kilkaset map zaopatrzonych w indeks, legendę oraz opcję umożliwiającą maksymalne powiększenie każdego fragmentu;
 • Zrób to sam – zestaw doświadczeń, które można wykonać samodzielnie w domu;
 • Przypomnij sobie – zestawienie wiadomości, które uczeń już posiada;
 • Zdjęcia i ilustracje – możliwość obejrzenia każdej ilustracji i każdego zdjęcia w maksymalnym powiększeniu.

Nagrody i wyróżnienia otrzymane za serię eduROM-ów

 • tytuł PRODUKT ROKU 2001 przyznany przez magazyn PC World Komputer nr 1/2002
 • I miejsce w kategorii EDUKACJA, LEKSYKONY I ENCYKLOPEDIE MULTIMEDIALNE w plebiscycie CHIP PRODUKT ROKU 2001 – WYBÓR CZYTELNIKÓW organizowanym przez miesięcznik CHIP
 • Użytkownicy trafili tutaj szukając: edurom ydp uruchomienie, przypomnijcie sobie sobie wiadomosci o budowie hasła encyklopedycznego