Edytowanie tekstu

– metoda pracy nad tekstem. Opracowywany materiał, wyświetlany na monitorze komputera, można za pomocą środków elektronicznych poprawiać, zmieniać i przechowywać, a także drukować w pojedynczych egzemplarzach lub w dowolnej liczbie kopii. Używając edytora tekstu można także łączyć komputer z urządzeniami telekomunikacyjnymi, korzystać z tekstów w komputerach w sieci, dyktafonów, plików elektronicznych, drukarek znajdujących się w małych i dużych odległościach.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: edytowanie tekstu, co to znaczy edytować tekst, co to znaczy edytować, co to jest edytowanie tekstu, edytować, co to znaczy edytor tekstu, edytowanie, edytować co to znaczy, edytować co znaczy, co to edytowanie tekstu