Era informacyjna

(ang. information age)- wzrost znaczenia mediów i informacji zapoczątkowany w latach ’90. Stało się to za sprawą Internetu, komputerów, telewizji i radia. Elektronika używana w przemyśle rozrywkowym, komputery i technologie telekomunikacyjne rozwijają się wspólnie. Informacje dostarczane za pośrednictwem mediów wprost nas zalewają – by było możliwe pełne korzystanie z obecnej wiedzy, potrzebny jest sprawny system zarządzania nimi. Optymiści już dziś nazywają dzisiejsze czasy erą informacyjną, choć nie opracowano jeszcze odpowiednio sprawnego systemu, za pomocą którego możliwy byłby pełny dostęp dera ino wszystkich istniejących danych.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: era informacyjna, era informacyjna definicja, era informavyjna, era informatyczna, druga informacyjna era, era komoputerow dictionary

Post navigation