Ethernet

– standard lokalnych sieci komputerowych, obejmujący techniki pozwalające na wysyłanie i odbiór danych. Został opracowany przez Xerox Corporation w 1975, ale dopiero póśniejsza współpraca z firmami: Intel Corporation, Digital Equipment Corporation i Hewlett-Packard podniosła go do poziomu powszechnie uznanego standardu. Szybkość transmisji w sieci Ethernet wynosi 10 Mbit/sek., jest to sieć o topologii magistrali. Dostęp do medium transmisyjnego realizowany jest zgodnie z protokołem CSMA/CD (ang. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), działającym na zasadzie nasłuchu nośnej przed nadawaniem i wysyłania sygnału służbowego w przypadku wykrycia kolizji (równoczesnej transmisji co najmniej dwóch stacji). Istnieją różne odmiany sieci Ethernet. Opracowane na początku lat ’90 jej modyfikacje zapewniają przepustowość 100 Mbit/sek., np. 100Base-X, 100VG-AnyLAN.

Post navigation