Exclusive

– coś, co dana redakcja zdobyła dla czytelników na prawach wyłączności (np. jako jedyna ma prawo do zamieszczenia dema danej gry). Ale w większości przypadków exclusive ma dość ograniczony zakres – np. dana redakcja ma prawo zamieścić demko określonej gry jako jedyna… w tym miesiącu, czy jako pierwsza ma prawo zrecenzować jakąś grę. Wiadomo, że twórcom gry bardzo zależy, by ich dzieło dotarło do jak największej ilości ludzi, stąd raczej niechętnie dają „exclusivy” na prawach absolutnej wyłączności dla danego pisma, bo to zawęża grono odbiorców.

Post navigation