EXIT

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do zamykania interpretera poleceń (w systemie Windows 9x/Me jest nim plik COMMAND.COM, zaś w systemie Windows XP plik CMD.EXE) lub bieżącego skryptu wsadowego (pliku BAT).Składnia polecenia wygląda tak:

EXIT [/B] [kod_wyjścia]
/B – nakazuje zakończenie pracy bieżącego skryptu wsadowego zamiast interpretera poleceń. Jeżeli polecenie jest uruchomione spoza skryptu wsadowego, spowoduje to zakończenie interpretera.
kod_wyjścia – określa wartość numeryczną. W przypadku użycia przełącznika /B, podany kod przypisywany jest zmiennej środowiskowej ERRORLEVEL. Jeżeli spowoduje to zamknięcie interpretera poleceń, kod wyjścia procesu ustawiany jest na tą wartość.

UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: do czego służy komenda del?, co czego służy PL515, do czego służy komenda del

Post navigation