Fido lub FidoNet

– amatorska sieć wymiany poczty elektronicznej o zasięgu międzynarodowym, stworzona przez Toma Jenningsa. Węzłami sieci Fido są prawie wszystkie polskie BBS-y.

FIDO posiada hierarchiczną, „drzewiastą” strukturę:

                  +------------------------------+
                  |               |
                zone 1             zone 2
                  |               |
         +--------+--------+      +--------+--------+
         |    |    |      |    |    |
      region  region  region    region  region  region
         |    |    |      |    |    |
      +--+--+   |   +--+--+   +---+---+  |   +--+--+
      |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
     net  net  net  net  net  net net net net  net  net
      |           +-----+-----+------+         |
      |   |   |                                         |
    node node node                                        Hub
      |            |
  +---+---+      +--+--+
  |    |    |   |
point  point   node node

Objaśnienia:

- zone (strefy) - odpowiadają w przybliżeniu kontynentom:
1) Ameryka Północna (USA i Kanada)
2) Europa
3) Oceania (Australia i Nowa Zelandia)
4) Ameryka Łacińska
5) Afryka
6) Azja
- region (regiony) - najczęściej odpowiadają państwom (48 - Polska)
- net (sieci) - grupują systemy z niewielkich geograficznie obszarów
- hub - węzeł pobierający od Hosta (net) pocztę dla węzłów na danym terenie
- node (węzły) - to takie właśnie lokalne systemy 
- point (punkt) - to pojedynczy użytkownik sieci FidoNet podczepiony do konkretnego węzła
i posiadający swój prywatny adres (np.: 2:481/11.12)

Adres w FIDO składa się z czterech części: numer strefy (np.: 2:), numer sieci zawierający numer regionu (np.: 480, 481, 482, itd), numer węzła (np.: /11) i numer punktu (np.: .12) zapisywanych w formacie Zone:Net/Node.Point (2:481/11.12)

Użytkownicy trafili tutaj szukając: fido siec, siec fido