FIND

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do szukania ciągu znaków w pliku lub wielu plikach. Składnia polecenia wygląda tak:

FIND [/V] [/C] [/N] [/I] [/OFF[LINE]] "ciąg" [[dysk:][ścieżka]plik[ ...]]
/V – wyświetla wszystkie wiersze NIE zawierające podanego ciągu.
/C – wyświetla tylko liczbę wierszy zawierających ciąg.
/N – wyświetla wiersze i ich numery.
/I – nie rozróżnia wielkich i małych liter podczas wyszukiwania ciągów.
/OFF[LINE] – nie pomija plików z ustawionym atrybutem przesunięcia.
"ciąg" – określa ciąg tekstowy do znalezienia.
[dysk:][ścieżka]plik – określa pliki do przeszukiwania.

Jeśli ścieżka nie jest określona, polecenie FIND przeszukuje tekst wpisany w wierszu polecenia lub przetwarzany potokowo z innego polecenia.

Uwaga!UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Post navigation