FINDSTR

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do wyszukiwania ciągów znaków w plikach. Składnia polecenia wygląda tak:

FINDSTR [/B] [/E] [/L] [/R] [/S] [/I] [/X] [/V] [/N] [/M] [/O] [/P] [/F:plik] [/C:ciąg] [/G:ciąg] [/D:lista katalogów] [/A:atrybuty kolorów] [/OFF[LINE]] ciągi [[dysk:][ścieżka]nazwapliku[ ...]]
/B – dopasowuje wzorzec, jeżeli znajduje się na początku wiersza.
/E – dopasowuje wzorzec, jeżeli znajduje się na końcu wiersza.
/L – traktuje ciągi wyszukiwania jako literały.
/R – traktuje ciągi wyszukiwania jako wyrażenia regularne.
/S – wyszukuje pasujące pliki w katalogu bieżącym i we wszystkich podkatalogach.
/I – określa wyszukiwanie bez uwzględniania wielkości liter.
/X – drukuje wiersze pasujące dokładnie.
/V – drukuje tylko wiersze, które nie zawierają dopasowania.
/N – drukuje numer wiersza przed każdym pasującym wierszem.
/M – drukuje tylko nazwę pliku, jeżeli zawiera on dopasowanie.
/O – drukuje przesunięcie, w znakach, przed każdym pasującym wierszem.
/P – pomija pliki zawierające znaki niedrukowalne.
/OFF[LINE] – nie pomija plików z ustawionym atrybutem przesunięcia.
/A:atryb. – określa atrybut koloru za pomocą dwóch cyfr szesnastkowych. Patrz polecenie COLOR.
/F:plik – czyta listę plików z określonego pliku (/ oznacza konsolę).
/C:ciąg – używa określonego ciągu wyszukiwania jako literału.
/G:plik – pobiera ciągi wyszukiwania z określonego pliku (/ oznacza konsolę).
/D:kat. – przeszukuje katalogi, nazwy których, rozdzielone przecinkami, zostały określone.
ciągi – tekst do odszukania.
[dysk:][ścieżka]nazwapliku – określa plik lub pliki do przeszukania.

Użyj spacji do oddzielenia kilku ciągów wyszukiwania, o ile argument nie zostanie poprzedzony przełącznikiem /C. Na przykład, polecenie
FINDSTR "witam wszystkich" x.y
odszuka ciągi „witam” lub „wszystkich” w pliku x.y. Polecenie
FINDSTR /C:"witam wszystkich" x.y odszuka ciągu „witam wszystkich” w pliku x.y.

Szybka pomoc na temat wyrażeń regularnych:
. – (kropka) symbol wieloznaczny: dowolny znak
* – powtórzenie: zero lub więcej wystąpień poprzedniego znaku lub klasy
^ – pozycja w wierszu: początek wiersza
$ – pozycja w wierszu: koniec wiersza
[klasa] – klasa znaków: dowolny znak z zestawu
[^klasa] – odwrócona klasa: dowolny znak nie należący do zestawu
[x-y] – zakres: dowolny znak z określonego zakresu
x – znak ucieczki: literalne użycie metaznaku x
– pozycja w wyrazie: początek wyrazu
xyz> – pozycja w wyrazie: koniec wyrazu

UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: FindStr, findstr przykłady, komenda findstr, szukanie ciągu w nazwie pliku dos, polecenie findstr, findstr szukanie z listy pliku, findstr przykłąd, findstr do wyszukiwania plików zawierających ciąg, find str pl, dos szukanie plików

Post navigation