Format pliku

– struktura pliku, która definiuje sposób jego zapisywania i wyświetlania przez odpowiedni program. Poszczególne formaty plików można rozpoznać po rozszerzeniu nazwy danego pliku. Na przykład typowym rozszerzeniem dokumentów Worda jest .doc. Samo jednak rozszerzenie nie da nam informacji o formacie, poniewać inny format ma dokument tworzony Wordem 95 inny Wordem 97. Por. rozszerzenie.

Post navigation