GNU

Logo GNU

Logo GNU

(ang. Gnu’s Not Unix! – GNU nie jest uniksem!)- uniksowy system operacyjny, którego kod źródłowy może być kopiowany, modyfikowany i dystrybuowany. Projekt oprogramowania GNU zapoczątkowany został w 1993 roku przez Richarda Stallmana i innych, którzy utworzyli Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation). Stallman uważał, że użytkownicy powinni być wolni w tym co robią z oprogramowaniem, które kupili, włączając tworzenie kopii dla innych, modyfikowanie kodu śródłowego i jego kompilację. FSF stawia tylko jeden warunek nazywany copyleft, który polega na tym, że ten kto otrzymał darmowe oprogramowanie musi również zmieniać je i udostępniać za darmo, zabezpieczając tym samym software przed przywłaszczeniem go sobie jako własności i nakładaniem ograniczeń na użytkowników.
Należy zaznaczyć, że „darmowy” niekoniecznie znaczy „bez opłat”. Fundacja Wolnego Oprogramowania nakłada pewne opłaty na początkową dystrybucję dla GNU. Dalszy dystrybutor oprogramowania może również nałożyć opłatę za kopię, celem zwrotu kosztów zakupu licencji GNU lub dla czystego zysku. Zasadniczą ideą wolnego oprogramowania jest dawanie użytkownikom dowolności modyfikacji programu, przy czym użytkownik który zmodyfikował program nie może ograniczyć tej wolności innym użytkownikom, którym udostępnił zmodyfikowany przez siebie program.
Jednym ze skutków idei wolnego oprogramowania, według Stallmana, miało być połączenie darmowych programów z innymi darmowymi programami. GNU jest tego przykładem. System GNU powstał w sierpniu 1996 roku, kiedy to jądro zostało dodane do powstałych wcześniej programów. Fundacja Wolnego Oprogramowania planuje kontynuowanie rozwijania darmowego oprogramowania w postaci gotowych aplikacji. Gotowy arkusz kalkulacyjny jest już dostępny. System opracyjny Linux zawiera komponenty typu GNU i jądro stworzone przez Linusa Torvaldsa

.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: Stallman uważał że użytkownicy, Stallman uważał że użytkownicy powinni być wolni w tym co robią z oprogramowaniem które kupili, Stallman uważał że użytkownicy powinni być wolni w tym co robią z oprogramowaniem które kupili włączając tworzenie kopii dla innych modyfikowanie kodu źródłowego i jego kompilację