Gopher

– Gopher jest usługą, która udostępnia użytkownikowi uporządkowaną hierarchicznie zawartość Internetu i wspomaga poszukiwanie informacji. Obecnie Gopher jest poprzednikiem sieci WWW i w chwili obecnej wszelkie jego możliwości zostały wbudowane w przeglądarki WWW, toteż użytkownicy normalnie nie widzą różnicy między Gopher a WWW (chyba, że pracują bezpośrednio w programie Gopher). Narzędzie dla usługi Gopher jest prostym, sterowanym za pomocą menu programem, w którym drzewa katalogów są przedstawiane w postaci list. Gopher obsługuje większość typów informacji (tekst, obrazki itd.). Aby wskazać plik do obejrzenia lub przesłania, nie trzeba wpisywać jego nazwy – podobnie, jak w przypadku WWW.
W celu odnalezienia właściwego spośród setek serwerów Gophera, użytkownik może użyć narzędzia Veronica. Jest to łatwa w użyciu baza danych, która ma czołówki wszystkich serwerów Gophera.
Wobec szalonej popularności sieci WWW, Gopher stracił w ostatnich latach na znaczeniu i nie jest już powszechnie wykorzystywany.