G2C, G2Cn, G2Z lub Government to Consumer, Government to Citizen, A2C lub Administration To Customer

1. (ang. Government to Consumer) – tak określany jest projekt informatyczny, serwis internetowy lub usługi w Sieci, które łączą ze sobą organizacje rządowe z klientami (klientem niekoniecznie musi być obywatel – jeśli jest to obywatel to taki model nazywa się G2Z lub Government to Citizen – patrz niżej) .

2. (ang. Government to Citizen) – tak określany jest projekt informatyczny, serwis internetowy lub usługi w Sieci, które łączą ze sobą organizacje rządowe z obywatelami.

Projekt G2C może się przejawiać jako serwis dostarczający obywatelom dostęp do e-administracji (np. składanie elektronicznych deklaracji podatkowych, serwisy Biuletynów informacji Publicznej, strony WWW urzędów administracji publicznej, ePUAP itp.)

UWAGA! Określenie Government to Citizen oznaczane jest kilkoma różnymi skrótami: G2C lub G2Z, G2Cn, A2C, z kolei skrót G2C może oznaczać zarówno Government to Consumer jak i  Government to Citizen.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: co oznacza skrót g2c, g2c (government-to-citizen), g2c relacje, internetowy model a2c, model g2c, relacja G2C, skrót a2c