G2G lub Government to Government, A2A lub Administration to Administration

(ang. Government to Government lub Administration to Administration) – tak określany jest projekt informatyczny, serwis internetowy lub usługi w Sieci, które łączą ze sobą 2 organizacje rządowe między sobą (np. władze samorządowe na różnych  szczeblach – ministerstwo i władza samorządowa, władze wojewódzkie z władzami gminnymi lub powiatowymi itp.)

Użytkownicy trafili tutaj szukając: A2A administration to administration, a2a wikipedia administration, a2a administration administration, administration to administration, administration to administration a2a, A2A administration to administration zastosowanie, b2a a2a g2g, content, government-to-government