Usługi zaufania lub trust services

– rodzaj działalności firmy polegający na dostarczaniu informacji uwiarygadniających lub budujących zaufanie pomiędzy stronami sieci.

Najczęściej spotykane usługi zaufania to:

  • certyfikaty bezpieczeństwa (np. SSL) lub autentyczności (podpis elektroniczny)
  • certyfikaty potwierdzające kompetencje firmy (np. certyfikaty szkoleń z danej technologii itp.)
  • certyfikaty potwierdzające wiarygodność lub uczciwość kontrahenta
Użytkownicy trafili tutaj szukając: usługi zaufania (trust services