Grupa dyskusyjna

(ang. Newsgroup) (patrz też: Listy dyskusyjne) – wyodrębnione formalnie miejsce Usenetu (globalnej internetowej gazety), w którym można wymieniać z innymi osobami informacje i poglądy na określone tematy, zdefiniowane przez zawartość grupy dyskusyjnej. Grupą dyskusyjną nazywamy także osoby uczestniczące w tej wymianie, które dokonały subskrypcji.