Half-duplex lub half-dupleks, HDX, pół-dupleks

– tryb pracy urządzania, które działa naprzemiennie w obie strony np. podczas pracy modemu transmisja naprzemienna, w której nadanie informacji zwrotnej wymaga zamiany rolami nadajnika i odbiornika. W praktyce nazwą tą obejmuje się również sytuacje, gdy istnieje kanał zwrotny o przepustowości wystarczającej do przesłania danych kontrolnych, jednak zbyt wolny na pełną transmisję danych. Por. full dupleks.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: pół duplex, half dupleks, duplex informatyka, duplex i polduplex informatyka, połduplex, pol dupleks, przepustowość fulldupleks i półdupleks, full duplex i half dupleks, duplex półduplex i sciaga pl, urzadzenie half-duplex