Alfa

1. (ang. alpha) – popularne określenie odnoszące się do okresu testowania produktów programistycznych (gier i programów) przed oficjalnym wypuszczeniem ich na rynek. Produkty takie zawierają często dużo błędów i są dostarczane wybranym użytkownikom, którzy życzą sobie wcześniejszego przetestowania produktu. Przed okresem alfa zwykle następuje okres pre-alfa, zaś po alfa następuje beta. Stosowane są także terminy: testowanie alfa (ang. alpha testing) oraz wersja alfa (ang. alpha version). W wersji alfa zapewne wiele rzeczy będzie jeszcze zmienione. Wszystkie błędy wykrywane są przez testerów, którzy sugerują poprawki lub zmiany.

par.oprogramowanie po pierwszych testach, które daje użytkownikowi możliwość zapoznania się z podstawowa obsługą. Alfa jest łacińskim określeniem dla „nie działa”.