Aliasing lub antyaliasing

1. – stopnie widoczne na ukośnych liniach lub krawędziach obiektów spowodowane przez ostry kontrast tonalny między pikselami. Możemy usunąć ten efekt przez antyaliasing.
2. – określenie niechcianych pisków i gwizdów powstałych podczas próbkowania z częstotliwością niższą niż pomnożona przez dwa częstotliwość najwyższego tonu próbkowanego dźwięku.