i-SZKOŁA

– projekt stworzony przez wydawnictwo Young Digital Poland, który ma być odpowiedzią na możliwości, jakie stwarza dziś przed społeczeństwem rewolucja teleinformatyczna. i-SZKOŁA to największy i jedyny na świecie projekt edukacyjny, uwzględniający nowoczesne podejście do nauczania, w pełni wykorzystujący, możliwości komputera, Internetu oraz innych technologii teleinformatycznych.

Dla potrzeb projektu i-SZKOŁA (przy którym pracuje grupa blisko 200 interdyscyplinarnych twórców) Young Digital Poland S.A. stworzyła między innymi własne studio dświękowe, laboratorium chemiczne oraz dział wyszukiwań, który obejmuje tysiące zdjęć, ilustracji, filmów i nagrań.

Projekt i-SZKOŁA składa się z pięciu elementów.

 • eduROM
  eduROM to pierwszy na świecie program, który łączy cechy nowoczesnej technologicznie aplikacji i tradycyjnego podręcznika. Niekonwencjonalny sposób prezentacji treści, doskonałe zdjęcia, trójwymiarowe animacje, filmy wideo oraz setki interaktywnych ćwiczeń sprawiają, że niezbędną wiedzę współczesny uczeń przyswaja niezwykle szybko i efektywnie.
  Materiał dydaktyczny zawarty na eduROMach obejmuje najważniejsze przedmioty obowiązujące w zreformowanej szkole podstawowej (Język polski, Matematyka, Przyroda, Historia i społeczeństwo) i gimnazjum (Język polski, Matematyka, Fizyka, Geografia, Biologia, Historia, Chemia). Treści dydaktyczne zawarte na każdym z eduROMów przygotowane zostały przez interdyscyplinarną grupę ponad 150 autorów i odpowiadają co najmniej 100 godzinom efektywnej nauki. Materiał dydaktyczny zgodny jest z podstawą programową i zatwierdzonymi przez MENiS programami nauczania.
  Wykorzystanie mediów i technologii informacyjnej dogłębnie objaśnia uczniowi wszystko, co dzieje się wokół niego. W każdym programie znajduje się kilkadziesiąt filmów wideo i trójwymiarowych prezentacji, które mają na celu przybliżenie uczniowi danego przedmiotu.
  Po każdej lekcji i po każdym rozdziale umieszczone zostały ćwiczenia sprawdzające. Ich systematyczne rozwiązywanie nie tylko stanowi doskonały sposób utrwalania nowych wiadomości, ale także ułatwia przygotowywanie się do klasówek i egzaminów.
  Aby ułatwić uczniowi zapamiętywanie istotnych informacji i usystematyzować prezentowane wiadomości, każdy eduROM wyposażono w specyficzne programy narzędziowe takie, jak np.: w geografii – ponad 150 zebranych w jednym miejscu interaktywnych map, które nie tylko zaopatrzone są w indeks oraz legendę, ale posiadają również specjalistyczne narzędzie umożliwiające maksymalne zbliżenie każdego fragmentu mapy; w biologii galeria gatunków – systematyczny podział kilkudziesięciu organizmów żywych wraz z opisem i ilustracjami, pozwala uczniowi w dogłębny sposób poznać gatunki zwierząt i roślin, których znajomość wymagana jest w gimnazjum. Oprócz tego każdy z eduROMów zawiera: Słowniczek – program narzędziowy obejmujący łącznie kilka tysięcy terminów z różnych dziedzin nauki, objaśnionych w przystępny sposób i ułatwiających uczniowi posługiwanie się terminologią naukową bez konieczności zaglądania do odrębnych pozycji książkowych; Przeglądarkę zdjęć i ilustracji – program narzędziowy zawierający materiał zdjęciowy z całego programu, który daje uczniowi możliwość obejrzenia każdej ilustracji i każdego zdjęcia z ogromną szczegółowością; Biogramy – program narzędziowy, który w niekonwencjonalny sposób przedstawia sylwetki sławnych postaci, zwracając również uwagę na fakty z życia naukowców pomijane w encyklopedycznych opisach; Zapamiętaj! – wykaz najważniejszych wiadomości, które uczeń powinien zapamiętać z danej lekcji i z danego przedmiotu; Notatki – elektroniczny zeszyt, który daje uczniowi możliwość tworzenia własnych notatek; Szukaj – możliwość wyszukiwania interesujących informacji według kategorii i słów kluczowych; Zakładki – możliwość „zapamiętywania” najważniejszych lub najciekawszych stron w danym przedmiocie.
 • EduNET
  EduNET to najobszerniejszy portal edukacyjny (www.edu-net.pl) dla uczniów, rodziców, nauczycieli i szkół, który buduje nowy obraz edukacji, dostarcza wartościowe zasoby edukacyjne i pomoce naukowe, przygotowuje do sprawdzianów i egzaminów, rozwija zainteresowania.
  Ważną cechą portalu eduNET jest nie tylko agregacja i systematyzacja istniejących już edukacyjnych zasobów Internetu, ale przede wszystkim tworzenie i dostarczanie medialnych zasobów edukacyjnych skierowanych zarówno do uczniów, jak i do nauczycieli. Nadrzędnym celem eduNETu jest stworzenie sieciowej społeczności uczniów, rodziców, nauczycieli i szkół. W serwisie tym uczniowie odnajdą wiarygodne informacje prezentujące materiał nauczania większości przedmiotów szkolnych, rodzice pomoc i wsparcie specjalistów z różnych dziedzin, a nauczyciele materiały służące do wykorzystania na lekcji.
 • EduLAN
  EduLAN to oprogramowanie przeznaczone dla szkolnych laboratoriów komputerowych, które ma za zadanie:
  – stworzyć technologiczną podstawę do prowadzenia zajęć lekcyjnych praktycznie ze wszystkich przedmiotów szkolnych, wykorzystując szkolną pracownię komputerową;
  – zapewnić zarządzanie oraz kontrolę procesu dydaktycznego opartego o eduROMy i portal eduNET dzięki udostępnieniu nauczycielom specjalistycznych narzędzi do weryfikacji prac uczniowskich i możliwości ich korekty;
  – stworzyć systemy multimedialnych prezentacji lekcyjnych w oparciu o komputer i urządzenie projekcyjne.
 • EduLINK
  EduLINK jest europejskim programem współpracy między krajami realizującymi projekt i-SZKOŁA na własnym terytorium. Ma za zadanie tworzenie europejskiej wspólnoty szkół oraz firm dostarczających zasoby edukacyjne związane z edukacją narodową.
 • EduWAP
  EduWAP to portal edukacyjny przystosowany do możliwości telefonów komórkowych. Zawiera zasoby edukacyjne w postaci informacji tekstowych, danych tabelarycznych, wzorów, twierdzeń, definicji, not biograficznych, itp.
 • Post navigation