IEEE 802

– grupa standardów stworzona przez Institute of Electrical and Electronic Engineers dla sieci lokalnych. Najważniejsze z tych norm to:
802.1: określa relację między standardami dla sieci lokalnych oraz modelem odniesienia dla współpracy systemów otwartych ISO OSI, obejmuje zasady adresowania i zarządzania stacjami sieci;
802.2: protokół sterowania łączem logicznym LLC (ang. Logical Link Control) zapewniający niezawodne przekazywanie danych przez łącze komunikacyjne;
802.3: standard określający działanie protokołu CSMA/CD (dostęp do medium transmisyjnego przez nasłuchiwanie nośnej; wysyłanie specjalnego sygnału w przypadku wystąpienia kolizji), wykorzystywany w sieciach klasy ETHERNET;
802.4: standard sieci typu token bus, czyli sieci wykorzystujących metodę przekazywania tokenu i posiadających topologię magistrali;
802.5: standard sieci typu Token Ring, wykorzystywana jest metoda przekazywania tokenu w sieci o topologii pierścienia;
802.6: standard sieci miejskich MAN (ang. Metropolitan Area Network). Sieć wykorzystuje dwie magistrale światłowodowe, do których przyłączone są stacje. Dostęp do medium transmisyjnego realizowany jest zgodnie z protokołem DQDB (ang. Distributed Queue Dual Bus). Możliwe jest przesyłanie danych głosu i obrazu z szybkością do 155 Mbit/sek.
Wymienione normy obejmują całe grupy standardów, np. IEEE 802.2 obejmuje: IEEE 802.2a, 802.2b, 802.2d itd.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: co to modele sieci komputerowych distributed network

Post navigation