Ikona

– element graficzny symbolizujący, w możliwie zrozumiały dla użytkownika sposób, określoną funkcję programu komputerowego. Sterowanie pracą programów za pomocą ikon zostało wprowadzone po raz pierwszy w połowie latach ’80 w komputerach Macintosh przez firmę Apple; jest ono charakterystyczne i obecnie powszechnie stosowane w programach pracujących pod graficznymi systemami operacyjnymi, np. Windows. Aby uruchomić funkcję oznaczoną ikoną, wystarczy przy pomocy myszy naprowadzić na nią kursor i nacisnąć jej przycisk. Dwukrotne kliknięcie na daną ikonę uruchamia program jej przyporządkowany. Pliki ikon mają rozszerzenie ICO, ale są również w plikach EXE, DLL, z których można ikony „wyciągnąć” za pomocą specjalnych programów.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: ikona informatyczna

Post navigation