INT68

– anti-debug, który wykrywa handler Winice podwieszony pod przerwanie 68. Poniższy fragment kodu realizuje to sprawdzanie:
MOV AH, 43h
INT 68h
CMP AX,0F386h
JZ Jest_SoftIce

Ponieważ SoftIce nie zezwala na ustawienie breakpointu na przerwania >5F można to ominąć stawiając to:
BPX exec_int if AX==68

Post navigation