Inteligentny agent lub agent, bądź bot

(ang. intelligent agent) – program, który zbiera informacje w Internecie lub wykonuje podobne usługi podczas twojej nieobecności lub w wyznaczonych porach. Najczęściej agent służy do zbierania informacji na stronach internetowych w celu póśniejszego ich przedstawienia. Przykładem agenta może być program, który odwiedza każdego ranka strony z newsami i tworzy zestaw linków do nich umieszczając je na spersonalizowanej według upodobań użytkownika stronie. Odrębnym typem agenta jest program monitorujący wyznaczoną witrynę pod względem aktualizacji. Jeśli na stronie pojawi się coś nowego, agent poinformuje się o tym i wyświetli zaistniałe zmiany. Por. crawler, spider, bot, bot.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: zachowanie inteligentny agent