Joy lub Joystick, Dżojstik

(ang. Joystick) – manipulator w postaci drążka sterowniczego, który przenosi ruchy ręki na współrzędne ekranu, o czterech zwrotach prostopadłych i czterech po przekątnych (podobnie jak kierunki geograficzne). Służy jako wygodne, ergonomiczne urządzenie wejściowe komputera. Operowanie drążkiem wprawia w ruch kursor lub inne obiekty ekranowe (np. bohaterów gier). Do tych zadań jest bardziej przydatny od klawiatury i odporny na uszkodzenie niż klawisze ze strzałkami. Dodatkowo zainstalowane na drążku przyciski pełnią rozmaite funkcje nadawane im w programach. Naciśnięcie jednego z przycisków oznacza zazwyczaj podjęcie decyzji, podobnie jak w myszy komputerowej.

Joystick

Joystick

Użytkownicy trafili tutaj szukając: joystick, dżojstik, dżojstik obrazki, dżojstik zdjęcia

Post navigation