JPEG-2000

(ang. Joint Photographic Experts Group 2000; czyt: dżejpeg) – format zapisu grafiki rastrowej, opracowany przez grupę ekspertów JPEG, który jest następcą formatu JPEG. Oprócz możliwości klasycznego JPEG-a, dodatkowo umożliwia zapis metainformacji (o autorze, prawach autorskich, dacie powstania itp.). Bardzo dobrze daje sobie radę przy zapisie obrazów z dużą ilością szczegółów. JPEG-2000, podobnie jak poprzednik jest formatem stratnym. Ponieważ nie jest on jeszcze standardem, toteż nie wszystkie przeglądarki internetowe go obsługują. Aby je do tego „zmusić”, należy zainstalować odpowiedni plug-in. Por. GIF, PNG, BMP.