JustLink

Logo technologii JustLink

Logo technologii JustLink

– technologia opracowana i opatentowana przez firmę Ricoh (jako odpowiedź na technologię BURN-Proof firmy Sanyo), która ma za zadanie zapobiec błędom typu buffer underrun, czyli błędem opróżnienia bufora. Jak wiadomo, aby płyta mogła być zapisana poprawnie, komputer musi zapewnić nagrywarce ciągłość przepływu danych. Skutkiem przerwania strumienia danych jest uszkodzenie płyty lub nagrywanej ścieżki. Dzięki technologii BURN-Proof nagrywarka jest w stanie wznowić zapis po krótkiej przerwie wywołanej brakiem dopływu danych.

Działanie technologii JustLink przedstawia poniższy schemat:

Schemat działania technologii JustLink

Schemat działania technologii JustLink

Różnica pomiędzy JustLink a konkurencyjną technologią BURN-Proof polega w zasadzie tylko na różnej długości przerwy jaka powstaje w wyniku zatrzymania i ponownego rozpoczęcia nagrywania. W przypadku JustLink wynosi ona ok. 2 mikrometrów, a w technologii BurnProof 2 od 2 do 5 mikrometrów (w BurnProof odpowiednio 40 mikrometrów).

Lista nagrywarek z wbudowaną technologią JustLink (nie uwzględniono tutaj najnowszych nagrywarek, ale jeśli Twoja nagrywarka jest modelem nowszym od tych poniżej, to z pewnością obsługuje ona system JustLink): Ricoh MP7125A, Ricoh Combo MP9120, TDK Vortex 121032.

Post navigation