Keygen

(ang. KEY GENerator) – programik, generujący na podstawie danych dowolnego użytkownika odpowiedni kod odblokowywujący dany program. Keygeny są uważane za wyznacznik wiedzy crackera, gdyż zazwyczaj zawierają one albo odwrócone algorytmy kodujace, albo żywcem ripnięte z oryginalnej procedury występujące w danym programie. Mimo to tworzenie keygenów jest już wyższą szkołą jazdy.

Post navigation