ANSI

(ang. American National Standards Institute)
1. – Amerykański Narodowy Instytut Standardów) – organizacja zajmująca się opracowywaniem norm obowiązujących w przemyśle komputerowym. Koordynuje ona działalność grup, które ustanawiają standardy w określonych dziedzinach, np. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Dwa najbardziej znane standardy wprowadzone przez ANSI to SCSI oraz ASCII.
Strona organizacji: www.ansi.org
2. 8-bitowa tablica znaków ASCII, która zawiera znaki specjalne oraz znaki diakrytyczne różnych języków.

Post navigation