Klick & Play

program opracowany przez angielską firmę EuroPress Software, wydany w 1994. Pozwala na tworzenie różnego rodzaju gier komputerowych przeznaczonych dla środowiska Windows, bez znajomości zasad programowania komputerów. Proces projektowania gry odbywa się w łatwy, intuicyjny sposób, poprzez wybieranie określonych pozycji z menu oraz korzystanie z przycisków reprezentujących dostępne w grze obiekty: postacie, elementy, z których budowane są plansze, tło, licznik punktów, licznik żyć, pytania, wyświetlane teksty itp. Najistotniejszym elementem tworzenia gry jest opracowanie jej scenariusza, opisującego sposób przemieszczania się obiektów, związki między nimi, wpływ jednych obiektów na inne zdarzenia, które mogą zaistnieć w trakcie gry itp. Twórca ma do dyspozycji paletę gotowych obiektów graficznych oraz szereg rozmaitych dźwięków. Na podstawie gotowego projektu można wygenerować wykonywalny przez komputer kod programu.

Post navigation