Komputer osobisty

– określenie mikrokomputerów do indywidualnego użytkowania, upowszechnione po wprowadzeniu przez firmę IBM standardu IBM PC mikrokomputerów o otwartej architekturze, produkowanych przez tę firmę, dla podkreślenia ich przeznaczenia do indywidualnego wykorzystania w celach osobistych lub zawodowych. Zwartość konstrukcyjna i relatywnie niska cena pozwalają zaliczyć komputer osobisty do elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (ESPU).