Yellow Book lub Żółta księga

– Żółta Księga stanowi uzupełnienie standardu Red Book i zawiera definicję ścieżek danych dla płyty CD-ROM. Na tym samym kompakcie istnieje odtąd możliwość zapisywania ścieżek audio i danych (Mixed Mode CD). Zdefiniowane w Yellow Book ścieżki noszą tu odpowiednie nazwy: CD-ROM-Mode 1 i CD-ROM-Mode 2. Ścieżki Mode 1 są przewidziane dla danych komputerowych i mogą być odczytywane przez wszystkie napędy CD-ROM. Mode 2 definiuje natomiast ścieżki przeznaczone dla danych audio, wideo oraz zdjęć.
Mechanizm rozpoznawania i korekcji błędów jest szczególnie ważny dla ścieżek Mode 1, gdyż zawierają one dane komputerowe. W przypadku ścieżek, które zostały zapisane trybie Mode 2, korekcja błedów nie odgrywa tak istotnej roli, gdyż są na nich nagrane dane audio, wideo oraz zdjęcia. Dla ludzkiego oka i ucha drobne błędy transmisji nie stanowią bowiem – w przeciwieństwie do procesora komputera – żadnego problemu. Z uwagi na fakt, że na ścieżkach Mode 2 nie zapisuje się żadnych informacji dotyczących korekcji błędów, na nośniku pozostaje więcej miejsca dla rzeczywistych danych.
Nowym typem ścieżki danych jest Mode 2 XA. W tym przypadku możliwe jest zapisywanie na jednej ścieżce danych komputerowych wraz z informacjami EDC i ECC oraz danych audio/wideo bez kodu ECC. Na kompaktach nagranych w trybie Mode 2 XA możemy więc zapisywać w dowolnej kolejności dane komputerowe, audio i iwdeo, a następnie odtwarzać je równocześnie w ramach aplikacji multimedialnych.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: żółta księga cd, znaczy związek frazeologiczny żółta księga, zólta ksiega, zolta ksiega 1951, żółta księga