LABEL

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do tworzenia, zmieniania lub usuwania etykiety dysku.Składnia polecenia wygląda tak:

LABEL [dysk:][etykieta]
LABEL [/MP] [wolumin] [etykieta]

dysk: – określa literę dysku.
etykieta – określa etykietę woluminu.
/MP – określa, że wolumin powinien być traktowany jako punkt instalacji lub nazwa woluminu.
wolumin – określa literę dysku (z dwukropkiem), punkt instalacji lub nazwę woluminu. W przypadku podania nazwy woluminu użycie przełącznika /MP nie jest wymagane.

Uwaga!UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁąCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BąDś PRZEŁąCZNIKI NIE BĘDą DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: label dysku

Post navigation