Lpi

(ang. Lines Per Inch) – tzw. liniatura, określa gęstość – w punktach na cal – rastra poligraficznego, który służy do odwzorowania elementów (odcieni) półtonowych na urządzeniu wyjściowym. W poligrafii stosuje się następujące liniatury: w gazetach od 60 do 100 lpi, w kolorowych magazynach od 120 do 150 lpi, w materiałach bardzo dobrej jakości (okładki kolorowych czasopism, albumy itp.) stosuje się liniaturę od 150 do 200 lpi.

Post navigation