Makropolecenie lub Makro

– lista poleceń, które po uruchomieniu są kolejno wykonywane – jedno po drugim. Z makr korzysta się najczęściej po to, by za pomocą jednego polecenia uruchamiać złożone ciągi procedur. W moduł obsługi makr wyposażone są edytory tekstowe, DTP. Z czasem wiele języków makropoleceń rozwinęło się tak znacznie, że możliwe jest napisanie kompletnego programu.