Menedżer plików lub Menager plików

1.program pomocniczy, który służy do zarządzania plików. Za jego pomocą można kopiować, przenosić, usuwać, tworzyć katalogi, modyfikować nazwy itp.
2. – nazwa programu w starszych wersjach Windows będącego przykładem Menedżera plików opisanego w pkt 1, zastąpionego w póśniejszych wersjach Eksploratorem.

Post navigation