Menu

– służy do udostępnienia użytkownikowi możliwość wyboru poleceń i funkcji programu. W celu wywołania któregoś z nich wystarczy kliknąć. Menu może również otwierać programy. W zależności od budowy może to być pasek menu, menu kontekstowe lub rozwijalne.