Minikomputer

– określenie odnoszące się do komputera o bardzo dużej mocy obliczeniowej (wieloprocesorowego), wykorzystywanego przez wielu użytkowników (wyposażonych w terminale), pracujących w systemie wielodostępnym, będącego podstawą rozbudowanych sieci lokalnych. Minikomputer może być podstawą systemu informatycznego przedsiębiorstwa, banku, uczelni itd.

Post navigation