VLIF Socket

(ang. Very Low Insertion Force Socket) – gniazdo rozszerzeń lub gniazdo procesora które do umieszczenia lub odłączenia elementu elektronicznego wymagają bardzo niewielkiej siły nacisku. Gniazda o większej sile nacisku niż VLIF Socket to LIF Socket, zaś gniazda o jeszcze mniejszej wymaganej (bo praktycznie zerowej)  sile nacisku to ZIF Socket.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: vlif gry, Vlif